Privacyverklaring

PRIVACY POLICY

Dit is de privacy policy van Micro Magic Nederland, gevestigd te Nij Beets en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32082243. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je onder andere de website https://micro-magic.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

In deze privacy policy wordt de website https://micro-magic.nl aangeduid als: https://micro-magic.nl/privacyverklaring/.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer je https://micro-magic.nl bezoekt vragen wij (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:
    (a) een account aanmaakt;
    (b) lid wordt van Micro Magic Nederland;
    (c) via het contactformulier contact met ons opneemt;
    (d) Inschrijft op wedstrijden van Micro Magic Nederland.

1.2 Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
    (a) naam;
    (b) e-mailadres;
    (c) Woonplaats;
    (d) Zeilnummer.

1.3 Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
    (a) het lidmaatschap te effectueren;
    (b) contact met je op te nemen of te onderhouden;
    (c) wedstrijden te organiseren.

2. GEBRUIK VAN COOKIES EN BEZOEKERSREGISTRATIE

2.1 Voor meer informatie over het gebruik van door ons en voor het instellen van jouw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij je naar de cookie-manager (ledenadministratie@micromagic.nl).

2.2 Wanneer in het kader van  informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met je of voor een specifiek door je gevraagde dienst, word je vooraf geïnformeerd en word je toestemming gevraagd, zie daarvoor de cookie-manager. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies etc. niet goed functioneren..

3. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

3.1 Je kunt contact opnemen met ons via ledenadministratie@micromagic.nl voor:
    (a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
    (b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
    (c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
    (d) bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

4. DERDEN

4.1 Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.