Klasseregels

De Micro Magic boot is een eenheidsklasse, wat inhoudt dat de boten aan een aantal regels ten aanzien van afmetingen en gewichten van boot en zeil moeten voldoen. Deze regels zorgen ervoor dat er tijdens wedstrijden er zoveel mogelijk sprake is van een gelijkwaardigheid tussen de deelnemers.

Aan de ander kant geven de regels wel enige vrijheden ten aanzien van tuigage en zeilen zodat er er voldoende mogelijkheden zijn voor de hobbyist om zijn boot sneller te maken. In de praktijk zien we dat de beste zeilers vaak winnen en niet altijd de best/mooist uitgeruste boten. Het “zit ‘m in de duimen die de zender bedienen”.

Met de komst van de Nieuwe Micro Magic van de firma Hacker zijn de regels aangepast.

De Klasseregels, versie 20210217