3 X Wintercup en “Beginners to Winners”

Wintercups in Eindhoven, Aalsmeer, de Kaag en weer Eindhoven staan er nog op de rol tot het NNK in Grou. Hopelijk zijn de (ijs)weergoden ons goed gezind., We houden het in de gaten.

Intussen kun je je warmen aan de tips van de Wynnum Manly Radio Model Yacht Club uit een warmer klimaat om nog beter te worden!