Camera op de boot, gaslek om de hoek…

Ter lering en vermaak heeft Geert de mogelijkheid een camera op z’n boot te zetten. Zowel met blik vooruit als achteruit. Hieronder een voorbeeld dat is opgenomen op 13 maart op de High Tech Campus. Uiteindelijk werden we i.v.m. het gaslek naar binnen gesommeerd en heben daarna door de nog enig openstaande poort de Campus verlaten richting de lege snelweg. Dat lege was van korte duur, een paar km verder was het aansluiten in de file.