Agenda ALV

De voorlopige agenda

Agenda ALV van Micro Magic Nederland op zondag 5 november 2017

Locatie:
Watersportvereniging Aalsmeer.
Uiterweg 155 Aalsmeer.
Aanvang: 11.00 uur ,

Na de vergadering gaan we lunchen, en daarna varen we om de ALV cup.

Opgeven via de site  (https://micro-magic.nl/event/alv-cup/)

Agenda:
1 Opening
2 Notulen ALV 2 oktober 2016
3 Ingekomen stukken/uitgaande stukken/ mededeling
– enquête
4 Financieel jaarverslag en begroting
5 Verslag kascommissie
6 Goedkeuring financiële stukken
7 Verkiezing kascommissie
8 Bestuur verkiezing; aftredend en niet verkiesbaar Coen van Baalen.

Kandidaten voor bestuur kunnen zich aanmelden bij de voorzitter van MMN.

9 Wintercup 2017/2018 voor akkoord
10 "Fokkelijntje" : uitslag MMI bijeenkomst
11 Rondvraag
12 Sluiting

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.