ALV2020 Online op donderdag 10 december 2020 20:30 – 22:30

Het bestuur heeft besloten de ALV van dit jaar Online te houden op donderdagavond 10 december van 20:30 tot 22:30.

We maken hiervoor gebruik van de diensten van Online-ALV. De uitnodiging is op 11 november jl. aan de leden toegestuurd.

Ben je nog geen lid of vergeten de contributie te betalen en je wilt aan de ALV deelnemen? Maak dan €10 over op rekening NL18 RBRB 0983 2960 81 van Micro Magic Nederland onder vermelding van je voornaam, achternaam, woonplaats en eventueel je zeilnummer.