New MM: kit of ARTR?

De zeiler die graag een nieuwe MM wil heeft de keuze uit het zelf in elkaar zetten (Kit) of een door de fabrikant gebouwde boot (Almost Ready To Race- ARTR). Wat is op dit moment de juiste keuze?

De eerste versie van de ARTR die wij onder Nederlandse omstandigheden ( 15-20 knopen wind en water over het dek) hebben kunnen testen heeft naar onze inzichten een aantal serieuze verbeterpunten naar voren gebracht. Met name de lijmverbinding van de kielkast en roerkoning baren ons grote zorgen. Hiervoor is een twee componentenlijm, zoals Bison Kombi Power, nodig voor een blijvend waterdichte en sterke verbinding. Ook de afdichting van het kapje behoeft nog aandacht. Deze inzichten zijn uiteraard met de fabrikant gedeeld.

Op zich is de NMM een prima (zeilende) boot die met de juiste lijm en aandacht voor de afdichting van het kapje aan de hoge verwachtingen kan voldoen. Het advies is dan ook voorlopig een Kit te kopen en met Bison Kombi Power en UHU Plast Special te verlijmen; het is echt niet moeilijk. Dit advies geldt in elk geval totdat aan de de ARTR-versie de verbeteringen zijn doorgevoerd.