Uitnodiging ALV en ALV-Cup 2018

Leden worden van harte uitgenodigd voor de ALV 2018 en het zeilen om de ALV-Cup. 

 • Datum: 14 oktober 2018
 • Locatie:  Watersportvereniging Aalsmeer. Uiterweg 155 Aalsmeer.
 • Tijd: 11:00 uur voor de ALV en na de lunch zeilen we om de ALV-Cup
 • Aanmelding: via het forum of de website

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen  ALV 5 november 2017
 3. Ingekomen stukken/uitgaande stukken/ mededeling
 4. Financieel jaarverslag en begroting
 5. Verslag kascommissie
 6. Goedkeuring financiële stukken
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Visie op de toekomst Micro Magic Nederland
 9. Privacywet
 10. Wintercup 2018/2019 voor akkoord
 11. Samenstelling van het Bestuur
  • aftredend: Jan de Best (voorzitter) en Wijbrand Siedenburg (penningmeester). beide stellen zich herkiesbaar.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Nog geen lid of de contributie nog niet voldaan? Wordt nu lid of maak snel €10 over rekening NL18 RBRB 0983 2960 81 van Micro Magic Nederland.


Agenda, notulen, financiele verantwoording en voorstel begroting staan op de site en zijn beschikbaar voor leden met een inlogcode.

Nog geen inlogcode,  registreer je dan vandaag.


 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.